Мерки за безопасност при COVID-19

За безопасно настаняване при COVID 19
На рецепцията няма да се допускат струпвания, като гостите ще изчакват реда си във фоайето на разстояние едни от други и ще правят своята регистрация един по един.

При настаняване на групи гостите ще изчакват пред хотела и ще бъдат пропускани поетапно за регистрация.

След всяка регистрация работните повърхности ще бъдат дезинфекцирани;

 

Почистване на стаите при COVID-19

 

Хотелът е готов да посрещне и осигури безопасността на своите гости в съответствие с вирусната ситуация. Предприети са следните мерки за дезинфекция и здравна сигурност:

 

При дезинфекцията в хотелските стаи, основен акцент ще бъдат санитарните възли и всички предмети и повърхности, които са често докосвани – дистанционни, ключове за осветление, дръжки, копчета и др.

за да избегнем риска от заболяване почистването на стаите ще се извършва само по заявка на гостите,като за целта се използва указателната табела.

 

Мръсното бельо и хавлии задължително ще бъдат изнасяни в коша за мръсно бельо на камериерските колички, като в никакъв случай гостите не трябва да ги поставят на пода.

 

Мерки при COVID-19 в заведенията за хранене

При влизане на гостите в ресторантите, отново ще бъдат приканвани да дезинфекцират ръцете си на специално поставените за целта на входа на всеки ресторант диспенсър с дезинфектант.

Всички служители ще бъдат оборудвани с предпазни средства.

В ресторанта персоналът ще следи да няма струпвания и гостите ще бъдат настанявани поетапно на нужното разстояние.  Достъпът до храната и напитките ще се осъществява от опеделения за тази цел обслужващ персонал.

След всяко хранене търговската зала ще се дезинфекцира;

 

Ще се дезинфекцират повърхностите на бюфета и други помощни модули за предлагане на храни и напитки както и работния плот на бара в ресторанта.

Дезинфекция в същия порядък ще се прави на всички автомати за напитки като се набляга на бутоните.

 

 

Препоръки към гостите

Не трябва да забравяме, че опазването на здравето е споделена отговорност! Именно поради това се обръщаме към всички вас в името на общата безопасност със следните препоръки:

   *Всеки един от вас като гост на Хотел Каменец  да спазва правилата за лична дезинфекция.

     *Да се поддържа дистанция.

     *Да се запознаете с информационните табла с правила за безопасност, които са поставени във фоайето на избрания от вас хотел.

      *Не на последно място при главоболие, суха кашлица, температура над 37°С и отпадналост задължително трябва да се обърнете към рецепцията на хотела, като се обадите, без да напускате стаята си.

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски